Advies Gezondheidsrecht

vote-4149353_1920Als gezondheidsjurist ben ik vele jaren verbonden geweest als adviseur aan verschillende zorginstellingen en zorgopleidingen.

Via mijn adviesbureau zijn de volgende diensten o.a. mogelijk:

 • Juridisch advies naar aanleiding van een incident, calamiteit of klacht
 • Juridisch advies bij afspraken rond samenwerking en gegevensuitwisseling
 • Inzet als ( interim) adviseur voor praktijk of instelling
 • Inzet als docent op het gebied van gezondheidsrecht

Gezondheidrecht:

 • Wet Verplichte GGZ ( WVGGZ) , Wet Zorg en Dwang ( WZD)
 • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ( WGBO)
 • Klachtrecht ( WKKGZ, Jeugdwet, WVGGZ) en klachtenmanagement
 • Privacy wetgeving ( AVG)
 • Elektronische gegevensuitwisseling ( WEGZ)

Daarnaast heb ik veel ervaring in het bieden van ondersteuning  bij onderzoek en afhandeling van calamiteiten  en incidenten ( o.a. in relatie tot de Inspectie) en om escalatie en beschadiging van de relatie en/of reputatie te voorkomen.

Voor cliënten bied ik

 • Advies en begeleiding bij klachten en geschillen
 • Begeleiding bij contacten rond medische zaken met instellingen en professionals
 • Advies en ondersteuning bij de afhandeling van incidenten en calamiteiten