Mediation bij een ouderschapsplan

 • Is er sprake van een scheiding waarbij kinderen zijn betrokken? Dan is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht.

 • Is er al een ouderschapsplan of omgangsregeling? Misschien zijn omstandigheden gewijzigd en is het nodig de afspraken en het ouderschapsplan aan te passen.
 • Er kunnen conflicten ontstaan over de inhoud van het ouderschapsplan of de wijze waarop de afspraken (niet) worden nagekomen.

 • Er worden wederzijds verwijten gemaakt en een situatie kan ontaarden in een (juridische) strijd, een “vechtscheiding”.

 • Er kunnen advocaten bij worden betrokken en de situatie kan escaleren, leiden tot veel pijn en hoge kosten.

 • Een rechter kan een beslissing nemen, maar kan de onderlinge problemen niet oplossen. Een vechtscheiding kent alleen verliezers, in het bijzonder de kinderen.

 

SDMA Mediation heeft veel ervaring in het begeleiden van ouders om te komen tot goede afspraken en een ouderschapsplan. De inzet wordt aangepast aan uw behoefte.

 • Misschien heeft u zelf alles al samen goed voorbereid en heeft u alleen iemand nodig die samen met u nagaat of u niets vergeten bent?
 • Misschien is het ook moeilijk om met elkaar te praten en komt u er samen niet uit?

SDMA gaat samen met u en eventueel ook met de kinderen op zoek naar de beste oplossing. De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan, waarin tenminste de volgende zaken worden vastgelegd:

 • Waar verblijven de kinderen ( o.a. feestdagen, vakanties)

 • Afspraken over de dagelijkse zorg

 • Medische zorg

 • School

 • Vrijetijdsbesteding

 • Communicatie ouders

 • FinanciĆ«n

SDMA biedt hulp en ondersteuning bij het bespreken van de verschillende belangen, het bespreken van de opties en het komen tot afspraken die voor alle betrokkenen werken.

Wilt u iets vragen of een afspraak maken?

Neem contact op met SDMA Mediation & Advies
Sonja Distelbrink: 06-51864672 / info@sdma.nl